Inovator, i thjeshtë, praktik dhe mbi të gjitha kursen kohë